Ana Öğrenciler Lisans Eğitiminde Vs. Eğitimde Ba Derecesi