Ana İş tanımı Satış Görevlisinin Görev Ve Sorumlulukları