Ana İş arama Görüşme Sırasında Bir Kişinin Güçlü Yönlerine Örnekler