Ana Kariyer ve iş Ölen Çalışanların Nihai Ücretinin Yararlanıcıya Nasıl Işlenmesi