Ana Tanıtım Ofis Zamanlamasına Uymak Için Çalışanlara Bir Memo Yazma