Ana Tanıtım Satış Müdürü Sorumlulukları Ve Çalışanlara Sağlanan Faydalar